ก่อนจะเป็น Hug Lampang

ฮัก ลำปาง บูทีค โฮเทล ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นคืนชีวิตตึกเก่า และย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองลำปางให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง อาคารเก่าที่เคยเป็นธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาติ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น Hug Lampang ในปัจจุบัน

   ซึ่งเป็น บูทีค โฮเทลเล็กๆ โดยยังคงรูปแบบโครงสร้างภายนอกเดิม ขณะเดียวกันการตกแต่งภายใน เน้นความเรียบง่าย สะอาด อบอุ่น เพื่อรองรับนักเดินทางที่มาเยือนนครลำปาง ได้เที่ยวชมตลาดจีนเก่าแก่ สะพานรัษฏา วัดวาอาราม ที่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ในยุคสมัยก่อน ตลอดริมฝั่งแม่น้ำวัง

Visitors: 19,707